Διαχείριση Ιστοτόπων

Στην περίπτωση που επιθυμείτε, μπορούμε να αναλάβουμε την διαχείριση του Ιστότοπου σας, εξασφαλίζοντας μια άρτια και συνεπή παρουσία στο Διαδίκτυο. Η διαχείριση του Ιστότοπου σας περιλαμβάνει εργασίες όπως:

 • Εξασφάλιση της λειτουργικότητας και εκτέλεση ενημερώσεων λογισμικού 
  1. Αναβαθμίσεις Λογισμικών
  2. Προγραμματιστικές παρεμβάσεις του κώδικα της ιστοσελίδας και του αντίστοιχου Template (θέματος) για την τροποποίηση ή προσθήκη λειτουργιών στην ιστοσελίδα .
  3. Εικαστικές Παρεμβάσεις με ανανέωση γραφικών στοιχείων
  4. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ενημερώσεις ασφαλείας

 

 

 • Ανάπτυξη/ Ενημέρωση του περιεχομένου (νέα προϊόντα, τροποποιήσεις υπαρχόντων προϊόντων)
  1. Ανανέωση, τροποποιήση, προσθήκη, αφαίρεση περιεχομένου (κειμένων, προϊόντων, φωτογραφιών, πληροφοριών)
  2. Για τις περιπτώσεις E-shop: διαχείριση και προσθήκη των προϊόντων, τιμών, κατηγοριών και γενικού περιεχομένου ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε τη βέλτιστη λειτουργία του Ιστότοπου και την διαρκή ενημέρωση γύρω από το αντικείμενο σας στο internet.